SK | CZ | EN | DE | HU | PL

SR2 GREEN LINER

FRIGOLINE VUL a MAXI

PLOŠINOVÉ NADSTAVBY

VNÚTORNÉ IZOLÁCIE

Bootstrap Slider

Typ FRIGOLIN / Typ VUL a MAXI VUL


Typ FRIGOLIN

Touto cestou by sme Vám radi predstavili novinku v širokej škále nadstavieb LAMBERET, ktorá oficiálne vstúpila na svetový trh chladiarenských a mraziarenských nadstavieb

v apríli roku 2005, pod značkou FRIGOLINE. Tento nový typ izotermických nadstavieb LAMBERET je navrhnutý pre menšie nákladné a úžitkové vozidlá, v hmotnostnej kategórii od 2,8 do 6,5 ton a je viac štandardizovaný, s dôrazom na optimalizáciu nakládky.
Preto vnútorné rozmery boli navrhnuté tak, aby vyhoveli štandardom ISO a EURO paliet a zabezpečili podstatný nárast užitočnej hmotnosti vozidla(100 až 150 kg v závislosti od verzie).


Štandardizovaný rozmer:

° Šírka: W1- 1910mm vnútorná, nadstavba v línii so šírkou kabíny vozidla
(ľahšia manipulácia v meste, estetický vzhľad)
W2- 2060mm vnútorná, paletám vyhovujúca šírka
(optimalizácia počtu palet alebo Euroboxov)
° Výška: H1-1900mm úžitková výška ( pod 3000mm celkovej výšky vozidla)
H2-2150mm úžitková výška (veľká nakladacia výška,ľahšia nakládka pečiva)
° Dĺžka: od 2850 do 4650mm (dokonalé prispôsobenie ISO štandardom pre palety
alebo Euroboxi,lepšie prispôsobenie sa k typu
prepravovaného tovaru a potrebám nakládky, možnosť
vyhovieť rôznym požiadavkám bez straty užitočného zaťaženia)

K dispozícii sú dva typy izolácií(chladiarenská IN, mraziarenská  IR) dokonale prispôsobené k danému druhu  prepravovaného tovaru a vhodná doplnková výbava (bočné dvere so šírkou 900mm a plnou výškou, plastové termozávesy, nastaviteľné hliníkové police,kotviace a ochranné prvky...). Hliníkový rám a nové prevedenie zadnej časti dáva týmto nadstavbám moderný a jemný vzhľad.


Typ VUL a MAXI VUL

Tento typ izotermických  nadstavieb LAMBERET je navrhnutý pre menšie nákladné a úžitkové vozidlá, v hmotnostnej kategórii od 3,5 do 5 ton - typ VUL  a do 6,5 ton - typ MAXI VUL .

 
Štandardizované rozmer:
° Šírka vnútorná: od 1860mm do 2060mm
° Výška vnútorná: od 1800mm do 2250mm
° Dĺžka vonkajšia: od 2620mm do 5020mm


Steny nadstavieb sú z kompozitných  sendvičových panelov vystužené duralovými
a kevlarovými  nosníkmi, každých 300mm, s vnútorným a vonkajším polyesterovým povrchom v bielej farbe. Panely sú vyplnené polyuretánovou penou odolávajúcou hnilobe a dokonale hermeticky uzavreté. Polyesterový povrch je zosilnený, nedeformovateľný, odolný proti bodovému poškodeniu a prispôsobené k danému druhu prepravovaného tovaru.